خریددستگاه پلمپ وکیوم کیسه فریزر نایلون پلاستیک 10000تومان خرید اینترنتی پستی دستگاه وکیوم مخصوص پلاستیک و نایلون های خانگی فروش دستگاه پرس كیسه فریزز سفارش دستگاه خانگی برقی وکیوم پلاستیک زیپ پك زیپ پلاست پلمپ کیسه های فریزردستگاه پرس پلاستیکقیمت دستگاه خانگی دوخت نایلونوکیوم خانگیخرید پلاستیک وکیومخرید دستگاه پرس در پلاستیکخرید دستگاه وکیوم پلاستیکخرید زیپ پلاستیکدستگاه پرس پلاستیکدستگاه پرس پلاستیک خانگیدستگاه پرس پلاستیک فریزردستگاه پرس نایلوندستگاه پک کننده پلاستیک aegدستگاه مخصوص وکیوم کردن نایلوندستگاه وکیوم خانگیدستگاه وکیوم وپرس لباس وپتودستگاههای وکیوم پلاستیک http://ba2bi2.mihanblog.com 2018-09-24T05:26:46+01:00 text/html 2018-02-15T20:30:00+01:00 ba2bi2.mihanblog.com دستگاه پلمپ کیسه فریزر خانگی http://ba2bi2.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: justify;"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><font class="Apple-style-span" size="2">این دستگاه به راحتی کیسه های فریزر و نایلونی پلاستیکی را به صورت زیپ کیف در می آورد و پلمپ میکند&nbsp;</font></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">از طریق دو عدد باتری قلمی این دستگاه را به کار بیندازید&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">روی انتهای کیسه فریز های خود بکشید تا بسته شود و دیگر هیچ چیز از آن بیرون نریزد&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">دارای اندازه بسیار کوچک و کاربرد بسیار آسان برای همه</span></div><div><p style="text-align: justify;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><br></span></p></div><div><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306883850/ba2bi2_mihanblog_com34343.jpg" border="0" alt="پلمپ کیسه فریزر" title="پلمپ کیسه فریزر خرید پستی" width="500" height="376"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><b><font class="Apple-style-span" size="3">دستگاه &nbsp;زیپ پلاست پلمپ کیسه های فریزر خانگی</font></b> باعث افزایش نگهداری محصولات غذایی، میوه و سبزیجات از 30% تا 100% بسته به انوع میوه ها و مواد غذایی می شود. جلوگیری از گسترش یافتن عفونت ها ، قارچ ها و آلودگی ها از یک محصول به محصول دیگر و از بین بردن میکرو ارگانیسم و باکتری های موجود در هوا و همچنین جلوگیری از افت وزن میوه می تواند بهترین دلیل برای استفاده از این محصول می باشد.</span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306883868/ba2bi2_mihanblog_com34343_1_.jpg" border="0" alt="پلمپ نایلون وکیوم پلاستیک خانگی" title="پلمپ نایلون وکیوم پلاستیک خانگی" width="500" height="452"></p></div><div><br></div><div><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; ">این دستگاه <b>پلمپ نایلون</b> &nbsp;بر خلاف دستگاه های دوخت رومیزی محدودیت عرض دوخت ندارد و هر عرضی را به راحتی پلمپ می کند. زیپ پلاست پس از پلمپ کردن اضافه نایلون را هم از طرف مقابل بریده و جدا می کند. با توجه به کم حجم بودن، این دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و در هر مکان مورد استفاده قرار می گیرد.</span></p><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><br></span></p><p style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "></span></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><font color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; " size="2"><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; ">&nbsp;</b><font face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 700; ">ویژگی های&nbsp;</span><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; ">دستگاه<span lang="fa" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; ">&nbsp;زیپ پك</span></strong></span><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 700; ">:</span></font></font></p><ul style="list-style-type: none; list-style-position: outside; list-style-image: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: text-top; "><li style="list-style-type: none; list-style-position: outside; list-style-image: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: text-top; "><h3 class="ft s12 n" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><font color="#0000FF" face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; " size="2">این دستگاه بر خلاف دستگاه های دوخت رومیزی محدودیت عرض دوخت ندارد و هر عرضی را به راحتی پلمپ می كند.</font></span></h3></li><li style="list-style-type: none; list-style-position: outside; list-style-image: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: text-top; "><h3 class="ft s12 n" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><font color="#333333" face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; " size="2">این دستگاه پس از پلمپ كردن اضافه نایلون را هم از طرف مقابل بریده و جدا می كند.</font></span></h3></li><li style="list-style-type: none; list-style-position: outside; list-style-image: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: text-top; "><h3 class="ft s12 n" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><font face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><font color="#0000FF" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; " size="2">با توجه به كم حجم بودن این دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و در هر مكان مورد استفاده قرار می گیرد.</font></font></span></h3></li><li style="list-style-type: none; list-style-position: outside; list-style-image: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: text-top; "><h3 class="ft s12 n" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><font class="Apple-style-span" size="2"><font color="#333333" face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; ">فروش دستگاه&nbsp;<span lang="fa" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; ">زیپ پك</span>&nbsp;</strong>كیسه</font><font face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><font color="#333333" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; ">&nbsp;پلاستیك یكی از وسایل پرطرفدار سال 2013 اروپا بوده است</font>.</font></font></span></h3><div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><font class="Apple-style-span" size="2"><font face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><br></font></font></span></div><div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><font class="Apple-style-span" size="2"><font face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><br></font></font></span></div><div><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: 400; "><font class="Apple-style-span" size="2"><font face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; "><div id="15058309859364076"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/PuqKo/vt/frame"></iframe></div></div></font></font></span></div></li></ul><p></p></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#222222"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="outline-color: initial; ">روش خرید:</span>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</font><br></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="font-size: small; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#800000" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><br></span></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>خـرید پستی&nbsp;<span>&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 10000 تـومـان</strong></span></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><b><br></b></span></font></div><div style="font-size: small; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "><b><br></b></span></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><a href="http://ponikshop.ir/product.php?id=37" target="_blank" title=""><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="baseline" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 660px; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; "></a></b></font></div></div> text/html 2017-09-24T11:23:57+01:00 ba2bi2.mihanblog.com دستگاه مینی پلمپ کیسه حرارتی سیلر کیسه فریزر خانگی http://ba2bi2.mihanblog.com/post/21 <p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify;font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" color="#660000"><b><font size="3">یک دستگاه ساده برای خانوم های خونه </font></b><b><font size="3">دارای پایه مغناطیسی به راحتی به یخچال و فریزر یا هر سطح ثابت فلزی وصل می شود،</font></b><b><font size="3">چهت &nbsp;مهر و موم انواع کیسه و حفظ زیبایی و طراوت&nbsp;</font></b></font></p><p dir="rtl" style="text-align: justify;font-size: 12px; "><b><font size="3"><br></font></b></p><p></p><p style="text-align: center;"><img title="دستگاه مینی پلمپ کیسه حرارتی سیلر کیسه فریزر خانگی" src="http://s8.picofile.com/file/8319552350/54ba2bi2_mihanblog_com5tt.jpg" alt="دستگاه مینی پلمپ کیسه حرارتی سیلر کیسه فریزر خانگی" width="500" height="500"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><div class="posttitle"><font class="Apple-style-span" color="#000066"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>خرید آنلاین دستگاه پلمپ حرارتی کیسه سیلر&nbsp;&nbsp;</b></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>پلمپ کیسه حرارتی سیلر، قابل حمل ، کوچک و برای بسته بندی بسته کیسه های پلاستیکی و صرفه جویی در غذا میباشد&nbsp;</b></span></font></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img title="دستگاه مینی پلمپ کیسه حرارتی نایلون پلاستیک" src="http://s9.picofile.com/file/8319552368/54ba2bi2_mihanblog_com5tt_1_.jpg" alt="دستگاه مینی پلمپ کیسه حرارتی سیلر کیسه فریزر خانگی" width="500" height="450"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#333399"><b>آموزش طرز استفاده خرید اینترنتی دستگاه پلمپ نایلون :</b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>1،قبل از استفاده، 5 ثانیه دکمه آنرا فشار دهید تا مورد را قبل از گرم شدن باز کنید.</b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;</b></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>2، شما به سادگی آن را در امتداد لبه کیسه قرار دهید و آن را مستحکم کنید</b></span></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>3، هنگامی که نیازی به آن ندارید، باید قفل ایمنی قفل شوید. و بهتر است که &nbsp;که باطری را از دستگاه گرماگیر و حرارتی سیلر جدا کنید .</b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#333399"><b>مشخصات جنس&nbsp;پلمپ کیسه حرارتی سیلر کیسه فریزر خانگی :</b></font></p><p dir="rtl"></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>جنس دستگاه پلمپ: ABS؛</b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;ابعاد&nbsp;</b></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>دستگاه پلمپ</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>: 3.9 اینچ * 1.6 اینچ * 2 اینچ؛</b></span></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>استفاده با دو عدد باطری قلمی</b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>بسته بندی شامل:</b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>2 عدد&nbsp;&nbsp;دستگاه حرارتی پلمپ&nbsp; کیسه سیلر&nbsp;&nbsp;Heat Sealer (رنگ تصادفی)</b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'trebuchet ms', Helvetica, sans-serif; line-height: 17px; "></span></b></font></p><div style="font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>خـرید پستی&nbsp;<span>&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 10000 تـومـان&nbsp;</strong></span></span></strong></span></b></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#800000" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><b><br></b></span></font></div><div style="font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></strong></span></b></font></div><div style="font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></strong></span></b></font></div><div style="font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: small; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff6666" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "><b><br></b></span></font></b></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><a href="http://ponikshop.ir/product.php?id=2961" target="_blank" title=""><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="baseline" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 660px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; "></a></b></font></div><p></p><p></p> text/html 2017-09-04T20:52:39+01:00 ba2bi2.mihanblog.com خرید دستگاه خانگی پلمپ کیسه فریزر بزرگ ریسل سیو http://ba2bi2.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b>خرید پستی بهترین دستگاه خانگی پلمپ کیسه فریزر بزرگ ریسل سیو سفارش دستگاه پرس پلاستیک سایز بزرگ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-size: 12px; "><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><strong><span style="font-size: 12px; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">ویژگی های خرید دستگاه پلمپ نایلون بزرگ Reseal Save :</span></span></strong></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; ">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; ">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900"><span style="font-size: 12px; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">دارای وزن کم و اندازه کوچک&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">کیفیت عالی و با دوام&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">قابلیت استفاده با باتری (6 عدد باتری قلمی آلکالاین نیاز دارد )</span></font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 12px; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">جلوگیری از نفوذ باکتریها بو گرفتن سبزیجات و مواد پروتئینی و ....</font></span></span></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900"><span style="font-size: 12px; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">ماندگاری و سلامت مواد غذایی&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">سایز : 3/5 . 6/5 . 23 سانتیمتر</span></font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 12px; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">حداقل زمان برای پلمپ شدن 3 ثانیه ( بستگی به ضخامت کیسه دارد و بهتر از کیسه فریزهای ضخیم استفاده شود )</font></span></span></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 12px; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#009900"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307096850/ba2bi2_mihanblog_com343434_2_.jpg" border="0" alt=" پلمپ کیسه فریزر" title=" پلمپ کیسه فریزر" width="500" height="412"></p></font></span></span></div></span></div><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b>عکسهایی از دستگاه بسیار &nbsp;کار آمد پلمپ کیسه های نایلونی&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307096834/ba2bi2_mihanblog_com343434.jpg" border="0" alt="خرید دستگاه خانگی پلمپ کیسه فریزر بزرگ ریسل سیو" title="خرید دستگاه خانگی پلمپ کیسه فریزر بزرگ ریسل سیو" width="500" height="404"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-size: 12px; "></span></p><div style="text-align: justify;font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">آموزش استفاده از پلمپ کیسه خانگی:&nbsp;</span></strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; ">اول دستگاه پلمپ کیسه بزرگ Reseal Save &nbsp;را روشن نموده و درب کیسه را روی نوار گرمایشی آن قرار داده ( در این لحظه لامپ قرمز آن روشن شده ) و کیسه را مابین دستگاه محکم نگه دارید حداقل برای 3 ثانیه (بستگی به ضخامت کیسه دارد ) سپس درب کیسه به خوبی پلمپ می شود</span></div><p></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307096842/ba2bi2_mihanblog_com343434_1_.jpg" border="0" alt="دستگاه پلمپ نایلون بزرگ" title="دستگاه پلمپ نایلون بزرگ" width="500" height="443"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 17px; "></span></p><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>خـرید پستی&nbsp;<span>&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 25000 تـومـان</strong></span></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 51); "><span style="color: rgb(255, 102, 102); ">برای توضیحات كامل به لینك خرید بروید</span></span></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#800000" face="Tahoma" size="6"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><b><br></b></span></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#800000" size="6"><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(44, 44, 44); line-height: 17px; "><div style="font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><span style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><font class="Apple-style-span" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>موجود نیست</b></font></span></div><div style="font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><span style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><font class="Apple-style-span" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></span></div><div style="font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><span style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><font class="Apple-style-span" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><br></span></font></div></span></b></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="baseline" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 660px; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; "></b></font></div><p></p> text/html 2017-07-22T16:17:18+01:00 ba2bi2.mihanblog.com فروش كیسه كم حجم كننده وكیوم بگ سایز کوچک و بزرگ http://ba2bi2.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">فروش پستی اینترنتی كیسه كم حجم كننده وكیوم بگ سایز کوچک و بزرگ</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></font></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8301315018/ba2bi2_mihanblog_com00_0.jpg" border="0" alt="فروش كیسه كم حجم كننده وكیوم بگ سایز کوچک و بزرگ" title="فروش كیسه كم حجم كننده وكیوم بگ سایز کوچک و بزرگ" width="500" height="437"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "></span></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#6600ff"><strong>کاهش حجم بسته بندی ها تا 75%</strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#6600ff"><strong>تصور كنید كه قصد رفتن به سفر را دارید آیا دوست ندارید</strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3"><strong><font color="#ff00ff">حجم لباس هایتان تا یك چهارم كاهش پیدا كند تا راحت تر</font></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#ff00ff"><strong>در چمدان یا ساك شما جای بگیرد؟</strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#333300"><strong>آیا شما هم از کمبود فضا رنج می برید؟</strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#333300"><strong><br></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#333300"><strong><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal; font-size: 11px; "></span></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#333300"><strong><strong><font color="#669900">کیسه وکیوم 7 لایه کاملا شفاف و با مقاومت بالا بدون واسطه گری و با قیمت کاملا مناسب&nbsp;<br>مقاوم در برابر نفوذ هوا ، اکسیژن ، نم و رطوبت ، عطر و بو و....</font></strong></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#333300"><strong><strong><font color="#669900">وكیوم بگ با كیفیت بسیار بالا</font></strong></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><strong><strong><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br></font></strong></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800; font-size: medium;"><a href="http://nabsabad.takshop91.biz/product.php?id=2386" target="_blank" title="">برای خرید سایز بزرگ اینجا کلیک کنید</a></span></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#333300"><strong><strong><font color="#669900"><br></font></strong></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><strong><strong></strong></strong></p><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; font-weight: normal; "><strong><strong><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; "><strong><font class="Apple-style-span" color="#800000">خـرید پستی&nbsp;</font><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">&gt;&gt;&nbsp;</span><font class="Apple-style-span" color="#800000">قیمت فقـط :&nbsp; 10000 تـومـان سایز </font><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">کوچک</font></strong></span></span></strong></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; font-weight: normal; "><strong><strong><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; "><br></span></strong></span></strong></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; font-weight: normal; "><strong><strong><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></strong></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; font-weight: normal; "><strong><strong><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></strong></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; font-weight: normal; "><strong><strong><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 51); "><span style="color: rgb(255, 102, 102); ">برای توضیحات كامل به لینك خرید بروید</span></span></span></strong></span></strong></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; font-weight: normal; "><strong><strong><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"><a href="http://nabsabad.takshop91.biz/product.php?id=256" target="_blank" title=""><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="baseline" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 660px; "></a></span></font></div><p></p><p></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#333300"><strong><br></strong></font></p><p></p> text/html 2015-05-29T11:17:55+01:00 ba2bi2.mihanblog.com پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ باطری خور http://ba2bi2.mihanblog.com/post/10 <div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: -webkit-auto; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 14px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ&nbsp;ویژگی های دستگاه پلمپ کیسه های فریزر :این دستگاه بر خلاف دستگاه های دوخت رومیزی محدودیت عرض دوخت ندارد و هر عرضی را به راحتی پلمپ می کند.این دستگاه پس از پلمپ کردن اضافه نایلون را هم از طرف مقابل بریده و جدا می کند.با توجه به کم حجم بودن این دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و در هر مکان مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه زیپ پک کیسه پلاستیک یکی از وسایل پرطرفدار سال اروپا بوده است.خرید اینترنتی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><br></div></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><img src="http://s3.picofile.com/file/7929383438/Sealed_freezer_bag_1_.jpg" border="0" alt="پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ باطری خور" title="پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ باطری خور" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 660px; "></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: -webkit-auto; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#3E3B36" face="Custom, tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Custom, tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" color="#FF6600"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> باطری خور</span></font></span></font></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><strong><font class="Apple-style-span" color="#3E3B36" face="Custom, tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px; font-size: medium;"><br></span></font></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong>ماندگاری و سلامت مواد غذایی را با زیپ پک را تجربه کنید</strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong>محافظ مواد غذایی به بهترین شکل ممکن</strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong>یک وسیله کاربردی و مفید</strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong>بهترین روش برای پلمپ کیسه های فریزر و نایلون</strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong>جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم و باکتری های موجود در هوا</strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong>افزایش صد درصد زمان نگهداری سبزیجات و میوه ها</strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><strong><span style="font-size: medium; ">فروش پستی ارزان دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</span></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><strong><span style="font-size: medium; "><br></span></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><strong><span style="font-size: medium; "><img src="http://s1.picofile.com/file/7929382575/Sealed_freezer_bag.jpg" border="0" alt="پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ باطری خور" title="پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ باطری خور" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 660px; "></span></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 14px; "><strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; font-size: small; ">سایت فروش اینترنتی پستی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک&nbsp;</span></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 14px; "><strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; font-size: small; "><br></span></span></strong></strong></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>خـرید پستی&nbsp;<span>&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 11000 تـومـان</strong></span></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 51); "><span style="color: rgb(255, 102, 102); ">برای توضیحات كامل به لینك خرید بروید</span></span></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; line-height: 14px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; line-height: 14px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><a href="http://goo.gl/7mhyjd" target="_blank" title=""><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="baseline" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 660px; "></a></b></font></div></div> text/html 2015-05-29T11:05:27+01:00 ba2bi2.mihanblog.com خرید پستی زیپ پک آداپتور دار ویکوم و پلمپ کیسه نایلون http://ba2bi2.mihanblog.com/post/9 <div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><div style="text-align: center; "><p style="text-align: -webkit-auto; font-size: 11px; font-family: tahoma; "></p><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b>خرید پستی زیپ پک آداپتور دار ویکوم و پلمپ کیسه نایلون</b></span></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: -webkit-auto; "><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><font class="Apple-style-span" color="#CC6600">هم با باطری قلمی کار میکنه هم&nbsp;آداپتور&nbsp;12 ولت&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8190943384/ba2bi2_mihanblog_com.jpg" border="0" alt="خرید پستی زیپ پک آداپتور دار ویکوم و پلمپ کیسه نایلون" title="خرید پستی زیپ پک آداپتور دار ویکوم و پلمپ کیسه نایلون" width="400" height="311"></b></span></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><p style="text-align: -webkit-auto; font-size: 11px; "></p><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#3333FF">معرفی ویژگی ها زیپ پک آداپتور دار:&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; "><br></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; ">جلوگیری از نفوذ میكروارگانیسم و باكتری های موجود در هوا</div><div style="text-align: center; font-size: 11px; "><br></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; ">افزایش صد درصد زمان نگهداری سبزیجات و میوه ها</div><div style="text-align: center; font-size: 11px; "><br></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; ">راه حلی ساده برای جلوگیری از نفوذ میكروب مواد غذایی</div><div style="text-align: center; font-size: 11px; "><br></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; ">دستگاه دوخت کیسه نایلونی یک وسیله مانند دستگاه منگنه است و دارای یک&nbsp;<b>آداپتور&nbsp;</b>12 ولت می باشد و هم با برق و هم با <b>باتری </b>کار می کند.</div><div style="text-align: center; font-size: 11px; "><br></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; ">قابلیت خوردن 4 باطری قلمی</div></div></div></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8190943426/ba2bi2_mihanblog_com_1_.jpg" border="0" alt="خرید پستی زیپ پک آداپتور دار ویکوم و پلمپ کیسه نایلون" title="زیپ پک آداپتور دار ویکوم و پلمپ کیسه نایلون" width="400" height="287"></p><p style="text-align: -webkit-auto;"></p><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">افزایش عمر نگهداری محصولات غذایی ، میوه و سبزیجات از 30% تا 100% بسته به انواع میوه ها و جلوگیری از گسترش یافتن عفونت ها ، قارچ ها و آلودگی ها از یك محصول به محصول دیگر و جذب و از بین بردن میكرو ارگانیسم و باكتری های موجود در هوا و همچنین جلوگیری از افت وزن میوه می تواند بهترین دلیل برای استفاده از این محصول می باشد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">فقط کافیست سر کیسه را بین دو دهانه دستگاه دوخت پلاست اورجینال گذاشته و دستگاه را حرکت دهید این کار کلا،سه چند ثانیه طول می کشد.&nbsp;شما با داشتن دستگاه دوخت پلاستیک کوچک همراه خود در همه جا می توانید یک دستگاه دوخت نایلون سیار داشته باشید</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#800000" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; font-size: small;"><br></span></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>خـرید پستی&nbsp;<span>&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 36000 تـومـان</strong></span></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 51); "><span style="color: rgb(255, 102, 102); ">برای توضیحات كامل به لینك خرید بروید</span></span></span></strong></span></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span style="font-size: medium; "><strong><br></strong></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><a rel="nofollow" href="http://shop2kharid.eshopfa.biz/elect8901_31720_%D8%B2%D9%8A%D9%BE-%D9%BE%D9%83-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="baseline" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; border-width: initial; border-color: initial; max-width: 660px; "></a></b></span></div></span></div><p></p> text/html 2014-10-01T12:20:14+01:00 ba2bi2.mihanblog.com خرید پستی پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ http://ba2bi2.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: -webkit-auto; "><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">خرید پستی پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ&nbsp;ویژگی های دستگاه پلمپ کیسه های فریزر :این دستگاه بر خلاف دستگاه های دوخت رومیزی محدودیت عرض دوخت ندارد و هر عرضی را به راحتی پلمپ می کند.این دستگاه پس از پلمپ کردن اضافه نایلون را هم از طرف مقابل بریده و جدا می کند.با توجه به کم حجم بودن این دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و در هر مکان مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه زیپ پک کیسه پلاستیک یکی از وسایل پرطرفدار سال اروپا بوده است.خرید اینترنتی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div style="text-align: justify; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7929383438/Sealed_freezer_bag_1_.jpg" border="0" alt="خرید پستی پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ" title="خرید پستی پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ 93"></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Custom, tahoma; color: #3e3b36;"><span style="font-size: medium;">سایت خرید پستی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک 2014</span></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Custom, tahoma; color: #3e3b36;"><span style="font-size: medium;"><br></span></span></strong></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong>ماندگاری و سلامت مواد غذایی را با زیپ پک را تجربه کنید</strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong>محافظ مواد غذایی به بهترین شکل ممکن</strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong>یک وسیله کاربردی و مفید</strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong>بهترین روش برای پلمپ کیسه های فریزر و نایلون</strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong>جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم و باکتری های موجود در هوا</strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong>افزایش صد درصد زمان نگهداری سبزیجات و میوه ها</strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><strong><span style="font-size: medium;">فروش پستی ارزان دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</span></strong></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: wdtv; font-size: 16px; font-weight: normal; "><h2 style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-size: 15px; "><a href="http://dmrr.ir/post/225/%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-reseal-save-%D8%B2%D9%8A%D9%BE-%D9%BE%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; ">دستگاه پلمپ کیسه فریزر خانگی</a></h2></span></span></strong></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><strong><span style="font-size: medium;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7929382575/Sealed_freezer_bag.jpg" border="0" alt="خرید پستی پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ" title="خرید پستی پلمپ کیسه های پلاستکی وکیوم پلمپ 2014"></span></strong></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center;"><strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #800000;"><span style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; font-size: small;">سایت خرید پستی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک 2014</span></span></strong></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #800000;"><span style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; font-size: small;"><br></span></span></strong></strong></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: #800000;"><strong>خـرید پستی&nbsp;<span>&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 11000 تـومـان</strong></span></span></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: xx-small;"><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: #800000;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: xx-small;">&nbsp;</span><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: small;">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px;"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: small;"><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px;"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="background-color: #ffff33;"><span style="color: #ff6666;">برای توضیحات كامل به لینك خرید بروید</span></span></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: center; color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><a href="http://goo.gl/7mhyjd" target="_blank" title=""><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="baseline"></a></b></font></div><div style="color: #3e3b36; font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div></div> text/html 2014-09-30T00:11:13+01:00 ba2bi2.mihanblog.com سایت خرید پستی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک 2014 http://ba2bi2.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: justify; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; ">سایت خرید پستی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک 2014 &nbsp;ویژگی های دستگاه پلمپ کیسه های فریزر :این دستگاه بر خلاف دستگاه های دوخت رومیزی محدودیت عرض دوخت ندارد و هر عرضی را به راحتی پلمپ می کند.این دستگاه پس از پلمپ کردن اضافه نایلون را هم از طرف مقابل بریده و جدا می کند.با توجه به کم حجم بودن این دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و در هر مکان مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه زیپ پک کیسه پلاستیک یکی از وسایل پرطرفدار سال اروپا بوده است.خرید اینترنتی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</div><div style="text-align: justify; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7929383438/Sealed_freezer_bag_1_.jpg" alt="خرید اینترنتی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک" style="max-width: 520px; "></div><div style="text-align: justify; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><br></div><div style="text-align: -webkit-auto; "><div style="text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" color="#3E3B36" face="Custom, tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">سایت خرید پستی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک 2014</span></font></b></div><div style="text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" color="#3E3B36" face="Custom, tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>ماندگاری و سلامت مواد غذایی را با زیپ پک را تجربه کنید</b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>محافظ مواد غذایی به بهترین شکل ممکن</b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>یک وسیله کاربردی و مفید</b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>بهترین روش برای پلمپ کیسه های فریزر و نایلون</b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم و باکتری های موجود در هوا</b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>افزایش صد درصد زمان نگهداری سبزیجات و میوه ها</b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">فروش پستی ارزان دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</span></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><br></span></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7929382575/Sealed_freezer_bag.jpg" alt="" style="max-width: 520px; "></span></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; "><b><strong><font class="Apple-style-span" color="#800000" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; font-size: small;">سایت خرید پستی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک 2014</span></font></strong></b></div><div style="text-align: center; "><b><strong><font class="Apple-style-span" color="#800000" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; font-size: small;"><br></span></font></strong></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>خـرید پستی&nbsp;<span lang="en-gb">&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 11000 تـومـان</strong></span></span></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; "><br></span></strong></span></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong></strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><br></span></strong></span></b></span></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6666" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><a href="http://goo.gl/7mhyjd" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" alt="" style="max-width: 520px; "></a></b></font></div><div style="color: rgb(62, 59, 54); font-family: Custom, tahoma; font-size: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><br></span></div></div> text/html 2014-09-28T12:25:54+01:00 ba2bi2.mihanblog.com خرید وکیوم بگ كم حجم كننده لباس و پتو 2014 http://ba2bi2.mihanblog.com/post/4 <span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><div align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">خرید وکیوم بگ كم حجم كننده لباس و پتو 2014 وكیوم بگ</span></strong></div><div align="right">&nbsp;</div><div align="right">&nbsp;</div><div align="center"><strong><span style="color: rgb(0, 102, 204); font-size: x-large; ">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma; ">كم&nbsp;<span lang="fa">حجم&nbsp;</span>كننده لباس و پتو و&nbsp;<span lang="fa">...</span></span></span></strong></div><div align="center"><strong><span style="color: rgb(0, 102, 204); font-family: Tahoma; font-size: x-large; ">&nbsp;در چمدان و كمد و دیگر مكان ها</span></strong></div><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; ">تصور كنید كه قصد رفتن به سفر را دارید آیا دوست ندارید حجم لباس هایتان تا یك چهارم&nbsp;كاهش پیدا كند تا راحت تر در چمدان یا ساك شما جای بگیرد؟</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; ">وكیوم بك این كار را برای شما انجام می دهد</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><br></p><p align="center" style="font-size: 10px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 102, 204); font-family: Tahoma; font-size: large; ">چگونه؟</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; ">وكیوم بك دارای یك قسمت زیپ مانند است كه باز شده</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; ">&nbsp;و لباس هایا رخت خواب و ... در آن جای می گیرد و</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; ">&nbsp;&nbsp;دارای یك قسمت مخصوص می باشد كه جارو برقی به آن</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; ">&nbsp;متصل شده و در نتیجه وقتی هوای داخل كیسه وكیوم بگ</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; ">&nbsp;توسط جارو برقی كشیده شد درب آن را ببندید و مشاهده</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; ">می كنید كه آن همه لباس یا رخت خواب و ... تا 75%</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; ">كوچك تر و كم جا تر شده است</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; "><strong>این نمونه وكیوم بگ با كیفیت بسیار بالاست</strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; "><strong>جنس بسیار مرغوب و محكم و غنی شده از پی وی سی</strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; "><strong>&nbsp;</strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><img src="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1283674486.jpg" alt="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1283674486.jpg" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; "></p><p style="font-size: 10px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 10px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">وکیوم بگ با کیفیت بالا&nbsp; 9800 تومان</span></span></span></strong></p><p style="font-size: 10px; text-align: center; "><a href="http://tak.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/239" style="text-decoration: none; color: rgb(64, 79, 2); cursor: pointer; "><img src="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" alt="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; "></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://tak.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/239" style="text-decoration: none; color: rgb(64, 79, 2); cursor: pointer; "><img src="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" alt="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; "></a></p><p align="center" style="font-size: 10px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; "><strong>توجه كنید در جنس های نا مرغوب كیسه وكیوم بگ&nbsp;پس از مدتی</strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; "><strong>&nbsp;ترك می خورد</strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma; font-size: large; "><strong>ولی این محصول دارای&nbsp;كیفیت بسیار بالا و غنی شده می باشد.</strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><strong><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">وكیوم بگ محصولی بسیار مفید با كاربرد های مختلف می باشد</span></strong></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; "><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; "><strong>موارد استفاده :</strong></span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">&nbsp;کاهش حجم بسته بندی ها تا 75% (مهم ترین کاربرد)</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">جلوگیری از نفوذ حشرات بید زدگی رطوبت بوگرفتگی&nbsp;گرد و</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">&nbsp;خاک نفوذ قارچ ها و باكتری ها</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">مناسب برای منزل و مسافرت</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="font-size: 8.5pt; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">داشتن این وسیله در هر خانه ای ضروری است</span></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span lang="fa" style="font-weight: bold; "><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">وکیوم بگ با کیفیت بالا سایز&nbsp;</span></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: large; ">&nbsp;<span lang="fa">80*60</span></span></strong></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><br></p><p align="center" style="font-size: 10px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 10px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">وکیوم بگ با کیفیت بالا&nbsp; 9800 تومان</span></span></span></strong></p><p style="font-size: 10px; text-align: center; "><a href="http://tak.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/239" style="text-decoration: none; color: rgb(64, 79, 2); cursor: pointer; "><img src="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" alt="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; "></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://tak.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/239" style="text-decoration: none; color: rgb(64, 79, 2); cursor: pointer; "><img src="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" alt="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1282799141.gif" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; "></a></p><p style="font-size: 10px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-size: large; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(153, 51, 255); "><span>&nbsp;</span>وکیوم</span></span><span style="font-size: large; ">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(153, 51, 255); ">بگ البسه شما را با اشغال کمترین فضا بدون استفاده</span></span></strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-size: large; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(153, 51, 255); ">از نفتالین و مواد مشابه دور از</span></span>&nbsp;<span style="font-size: large; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(153, 51, 255); ">دسترس حشرات</span></span></strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-size: large; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(153, 51, 255); ">&nbsp;موذی و رطوبت نگهداری می کند</span></span></strong></span></p><p align="center" style="font-size: 10px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 10px; "><img src="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1283674487.jpg" alt="http://www.1.forooshandeh.net/upload_pic/1283674487.jpg" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; "></p><p style="font-size: 10px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 10px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">خرید وکیوم بگ كم حجم كننده لباس و پتو 2014 وکیوم بگ با کیفیت بالا&nbsp; 9800 تومان</span></span></span></strong></p></span> text/html 2013-09-09T12:14:48+01:00 ba2bi2.mihanblog.com خرید اینترنتی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک http://ba2bi2.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: justify;">خرید اینترنتی&nbsp;<a href="http://ba2bi2.mihanblog.com/" target="" title=""><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</font></span></b></a>&nbsp;ویژگی های دستگاه پلمپ کیسه های فریزر :این دستگاه بر خلاف دستگاه های دوخت رومیزی محدودیت عرض دوخت ندارد و هر عرضی را به راحتی پلمپ می کند.این دستگاه پس از پلمپ کردن اضافه نایلون را هم از طرف مقابل بریده و جدا می کند.با توجه به کم حجم بودن این دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و در هر مکان مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه زیپ پک کیسه پلاستیک یکی از وسایل پرطرفدار سال اروپا بوده است.خرید اینترنتی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7929383438/Sealed_freezer_bag_1_.jpg" alt="خرید اینترنتی دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>ماندگاری و سلامت مواد غذایی را با زیپ پک را تجربه کنید</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>محافظ مواد غذایی به بهترین شکل ممکن</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>یک وسیله کاربردی و مفید</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>بهترین روش برای پلمپ کیسه های فریزر و نایلون</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم و باکتری های موجود در هوا</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>افزایش صد درصد زمان نگهداری سبزیجات و میوه ها</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">فروش پستی ارزان دستگاه وکیوم پلمپ پلاستیک</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7929382575/Sealed_freezer_bag.jpg" alt=""></span></b></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong>خـرید پستی&nbsp;<span lang="en-gb">&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp; 11000 تـومـان</strong></span></span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; "><br></span></strong></span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; -webkit-text-stroke-width: 0.0833333px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0); "><strong></strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: xx-small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; ">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></span></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><a href="http://goo.gl/7mhyjd" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif" alt=""></a></b></font></div></div>